Wetenschappelijke informatie

Meerdere keren per jaar organiseert Velab een druk bijgewoonde bijscholing speciaal voor al haar samenwerkende dierenartsen.

Voor de interpretatie van complexe klinische gevallen kan beroep gedaan worden op Sofie Marynissen, Geert Paes of Ellen Paulussen. Zij zijn best te bereiken via mail, zodat u als dierenarts de resultaten en gegevens kan bundelen en zij de tijd krijgen zich even in te werken in het klinisch geval

Op regelmatige basis vinden er ook werkgroepvergaderingen rond specifieke topics of specialisaties plaats.

Tenslotte ondersteunt Velab ook actief de opleidingen van verschillende diergeneeskundige organisaties, waaronder de Kempense, de Leuvense en de Limburgse Kring, de congressen van SAVAB en van VDV, …

Onze dierenartsen zijn altijd beschikbaar voor preanalytisch consult: informatie over afname- en bewaarcondities, over de antwoordtijd, over de stabiliteit in geval van bijaanvraag, over het uitvoerend laboratorium in geval van onderaanneming, over de relevantie en onderlinge samenhang van de analysen. U kan hen ook steeds contacteren via mail (zie inleiding).

In het kader van de klinische performantie kan de dierenarts gegevens opvragen over referentiewaarden en interferenties. Het beschikbaar stellen van klinische informatie, het geven van wetenschappelijk onderbouwd advies en ondersteuning bij de interpretatie van de resultaten zijn zodanig ontworpen dat ze maximaal beantwoorden aan de noden van de dierenarts.