Bijscholing paard

Velab nodigt u graag uit voor de volgende bijscholing 

Inwendige ziekten en laboresultaten paard