ANALYSE EN DIAGNOSTIEK

Persoonlijk advies voor analyses en diagnoses

Naast het uitgebreide aanbod van in-house testen werken wij samen met de Faculteit Diergeneeskunde, Sciensano, Dierengezondheidszorg Vlaanderen en meerdere binnen- en buitenlandse partnerlaboratoria voor het uitvoeren van meer gespecialiseerde diagnostiek. Bij ons kan u dus terecht voor al uw analyses op stalen van landbouwhuisdieren, paarden en kleine huisdieren. Aanvragen kunnen digitaal geplaatst worden. Laboresultaten kan u online bekijken en deze worden bijkomend automatisch ingevoegd in uw praktijkprogramma. Onze goed uitgebouwde IT-dienst helpt u graag bij de digitale opstart of bij eventuele technische problemen nadien zodat uw routine zo min als mogelijk verstoord wordt.

Naast het diergeneeskundige gedeelte heeft de labogroep CMA-Medina over de jaren heen een uitgebreide expertise opgebouwd in de humane diagnostiek. Een team van meer dan 30 klinisch biologen en pathologen is dagelijks verantwoordelijk voor analyses binnen de verschillende domeinen van de klinische biologie (klinische chemie, hematologie, bacteriologie) en anatomo-pathologie. Zij zijn zowel verantwoordelijk voor een accurate analytiek als een goede interpretatie van labotesten. Innovatie wordt hoog in het vaandel gedragen en er wordt steeds gewerkt met state-of-the–art apparatuur. Ons labo is Belac gecertificeerd en voldoet bijgevolg aan de zeer strenge eisen die gesteld worden op gebied van kwaliteitsborging.

Voor meer informatie en wetenschappelijke ondersteuning gelieve ons te contacteren.