U bent hier

Over Velab

Algemeen

Het diergeneeskundig laboratorium is een entiteit die gebruik maakt van de diensten van verschillende medische laboratoria, met vestigingen te Dendermonde, Aalter, Antwerpen, Groot-Bijgaarden, Herentals, Hasselt, Lier en Sint-Truiden. Dankzij deze verschillende vestigingen kan Velab haar service aanbieden in heel Vlaanderen.

De laboratoria zijn actief binnen de verschillende domeinen van de klinische biologie en leveren niet alleen diensten aan dierenartsen, maar ook aan huisartsen, specialisten, poliklinieken en klinieken, alsook aan andere klinische laboratoria. Meer dan 20 klinisch biologen staan garant voor de juistheid van de analysen.

Wie zijn wij? Klik hier voor een overzicht van onze contactpersonen. 

Analyseresultaten en klinische informatie

Voor de diergeneeskundige interpretatie van de analysen kan u terecht bij onze dierenartsen Elly De Schryver (elly.de.schryver@velab.be), Frank Massa (frank.massa@velab.be), Joris Peeters (joris.peeters@velab.be) en Jo Van Leuven (jo.vanleuven@velab.be) die naast hun laboratoriumactiviteit ook nog instaan voor een diergeneeskundige praktijk om zo de voeling met de dagelijkse praktijk te behouden.

Voor gespecialiseerd advies betreffende kleine huisdieren kan beroep gedaan worden op dierenartsen Sofie Marynissen, Dipl. ECVIM (sofie.marynissen@velab.be) en Geert Paes, Dipl. ECVIM-CA (geert.paes@velab.be). Voor wetenschappelijk advies omtrent paarden kan beroep gedaan worden op Ellen Paulussen, Dipl. ECEIM (ellen.paulussen@velab.be). Zij zijn best te bereiken via mail. Gelieve hiervoor de klinische gegevens (signalement, anamnese en klinisch onderzoek) te bundelen met het bloedonderzoek (op te slaan in pdf via de website). Alternatief kan u het secretariaat contacteren met de vraag om de laboresultaten voor deze patiënt met Sofie, Geert of Ellen te delen, zodat zij hierin inzage krijgen. 

De anatomopathologie wordt verzorgd door gespecialiseerde dierenartsen-anatomopathologen Dr. Tania Maenhout (tel. 09 251 05 44), lid van de werkgroep dermatologie en Dr. Cynthia De Vries DVM, Dipl. ECVP.
De stalen voor anatomopathologisch onderzoek worden door onze bode gratis opgehaald. In de meeste gevallen ontvangt u het pathologieverslag na 7 tot 10 werkdagen (afhankelijk van de nodige extra fixatie, kleuringen, …).

Kwalificatiecertificaten

Met uitzondering van LKO-LMC en LMO, behoren de laboratoria tot de Belgische laboratoria die een “BELAC”-certificaat behaalden. Zij voldoen aan de norm NBN EN ISO 15189.

Afhaaldienst

De toerbode kan, indien gewenst, meermaals per dag van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 uur en 22.00 uur en op zaterdagvoormiddag op afgesproken tijdstippen bij u langskomen.

Gelieve vóór 10.00 uur te bellen voor ophaling van stalen of levering van materiaal, teneinde planning en groepering van de ophaalronde mogelijk te maken.

Buiten de normale uren worden dringende stalen, na telefonische oproep, zo snel mogelijk afgehaald.

De wagens zijn uitgerust om de stalen op gevalideerde wijze gekoeld en/of diepgevroren te vervoeren.

Wachtdienst

Om optimaal tegemoet te komen aan de noden van uw patiënten kan u voor dringende analysen buiten onze normale openingsuren beroep doen op de wachtdienst.

Volgende procedure dient gevolgd te worden:

  • Verwittig telefonisch de wachtdienst.
  • Duid op het aanvraagformulier aan welke analysen dringend moeten uitgevoerd worden, evenals telefoon- of faxnummer, e-mailadres of GSM-nummer waarop wij de resultaten kunnen doorgeven.
  • Het staal kan gedeponeerd worden in een speciale brievenbus. Gelieve wel steeds vooraf het laboratorium telefonisch te verwittigen.
  • Mits een extra kostprijs kunnen stalen ook door onze diensten afgehaald worden.
Wetenschappelijke informatie
  • Meerdere keren per jaar organiseert Velab een druk bijgewoonde bijscholing speciaal voor al haar samenwerkende dierenartsen.
  • Voor de interpretatie van complexe klinische gevallen kan beroep gedaan worden op Sofie Marynissen, Geert Paes of Ellen Paulussen. Zij zijn best te bereiken via mail, zodat u als dierenarts de resultaten en gegevens kan bundelen en zij de tijd krijgen zich even in te werken in het klinisch geval (sofie.marynissen@velab.be, geert.paes@velab.be, ellen.paulussen@velab.be).
  • Op regelmatige basis vinden er ook werkgroepvergaderingen rond specifieke topics of specialisaties plaats.
  • Tenslotte ondersteunt Velab ook actief de opleidingen van verschillende diergeneeskundige organisaties, waaronder de Kempense, de Leuvense en de Limburgse Kring, de congressen van SAVAB en van VDV, …
  • Onze dierenartsen zijn altijd beschikbaar voor preanalytisch consult: informatie over afname- en bewaarcondities, over de antwoordtijd, over de stabiliteit in geval van bijaanvraag, over het uitvoerend laboratorium in geval van onderaanneming, over de relevantie en onderlinge samenhang van de analysen. U kan hen ook steeds contacteren via mail (zie inleiding).
  • In het kader van de klinische performantie kan de dierenarts gegevens opvragen over referentiewaarden en interferenties. Het beschikbaar stellen van klinische informatie, het geven van wetenschappelijk onderbouwd advies en ondersteuning bij de interpretatie van de resultaten zijn zodanig ontworpen dat ze maximaal beantwoorden aan de noden van de dierenarts.